ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر مجید حق جو (آریتمی ) شنبه 2 ظهر کلینیک6
2 دکتر زهرا امکان جو (آریتمی ) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 8
3 دکتر امیر فرجام فاضلی فر (آریتمی ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 7
4 دکتر ابوالفتح علیزاده دیز (آریتمی ) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 23
5 دکتر شبنم مددی ( آریتمی) چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 20