درمانگاه قلب کودکان:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب کودکان در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

نکته : بیمارانی که قصد استفاده از خدمت اکو جنین دارند می بایست حتما برای نوبت دهی با شماره 23923023-021 تماس بگیرند .

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک
1 دکتر اعرابی دوشنبه 8 صبح کلینیک 13
دوشنبه 2 ظهر
چهارشنبه 8 صبح
2 ظهر
2 دکتر معراجی شنبه 8 صبح
2 ظهر
کلینیک 13
یکشنبه 8 صبح
2 ظهر
3 دکتر شاه محمدی شنبه 8 صبح
2 ظهر
کلینیک 12
سه شنبه 8 صبح
2 ظهر
چهارشنبه 8 صبح
4 دکتر طبیب چهارشنبه 8 صبح
کلینیک 15
2 ظهر کلینیک 12
5 دکتر دلیلی
(آریتمی کودکان)
یکشنبه
8 صبح کلینیک 15
دوشنبه 8 صبح کلینیک 15
6 دکتر مرتضائیان یکشنبه
دوشنبه
8 صبح کلینیک 12
یک شنبه
دوشنبه
2 ظهر کلینیک 12
7 دکتر مهدوی سه شنبه 8 صبح کلینیک 15
 چهارشنبه 2 ظهر
8 دکتر خورگامی
( آریتمی کودکان ،
بیماری های مادرزادی قلب )
سه شنبه 8 صبح کلینیک 2
2 ظهر کلینیک 13
شنبه 2 ظهر کلینیک 23
9 دکتر مرادیان سه شنبه 2 ظهر کلینیک 15
10 دکتر رشیدی قادر یکشنبه 2 ظهر کلینیک 15
11 دکتر وصال شنبه 8 صبح کلینیک 15
2 ظهر

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره  تماس برقرار کنید :     23922368 -021