نوع خبر 
 
 1
1
دوشنبه 11 بهمن 1395  15:53
 برگزاری سمپوزیوم پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری سمپوزیوم پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجشنبه 13 آبان 1395  15:49
 بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
پنجشنبه 13 آبان 1395  8:44
 برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز
برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز
چهارشنبه 14 مهر 1395  9:54
 جلسه توجیهی در خصوص فاز اجرائی اعتباربخشی ملی ایران ( نسل سوم اعتباربخشی ملی) در روز سه شنبه مورخ 06/07/1395 برگزار شد.
جلسه توجیهی در خصوص فاز اجرائی اعتباربخشی ملی ایران ( نسل سوم اعتباربخشی ملی) در روز سه شنبه مورخ 06/07/1395 برگزار شد.
چهارشنبه 7 مهر 1395  13:28
 کتاب جامع راهنمای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران/ ویرایش 1395
کتاب جامع راهنمای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران/ ویرایش 1395 بارگذاری شد.
يکشنبه 28 شهريور 1395  14:13
 برگزاری جلسات تدوین برنامه استراتژیک 1395-1400 در مرکز
برگزاری جلسات تدوین برنامه استراتژیک 1395-1400 در مرکز
چهارشنبه 24 شهريور 1395  11:31
 مجموعه فیلمهای آموزش همگانی سیمای قطب قلب ایران
تشخیص ، درمان، و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
سه شنبه 23 شهريور 1395  14:39
 کلینیک روانشناسی سلامت بیمارستان قلب رجایی
روانشناسان مرکز برای مشاوره روانشناسی و خدمت رسانی در این زمینه در خدمت شما هستندو
سه شنبه 23 شهريور 1395  14:37
 مجتمع اتاق های های عمل جراحی مرکز
در حال حاضر در این مرکز سالیانه درحدود 4500 تا 5000 عمل جراحی قلب صورت می گیرد
چهارشنبه 3 شهريور 1395  14:48
 برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 13 بهمن 1394  11:1