نوع خبر 
 
 1
1
دوشنبه 11 بهمن 1395  15:53
 مجموعه فیلمهای آموزش همگانی سیمای قطب قلب ایران
تشخیص ، درمان، و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
سه شنبه 23 شهريور 1395  14:39
 کلینیک روانشناسی سلامت بیمارستان قلب رجایی
روانشناسان مرکز برای مشاوره روانشناسی و خدمت رسانی در این زمینه در خدمت شما هستندو
سه شنبه 23 شهريور 1395  14:37
 مجتمع اتاق های های عمل جراحی مرکز
در حال حاضر در این مرکز سالیانه درحدود 4500 تا 5000 عمل جراحی قلب صورت می گیرد
چهارشنبه 3 شهريور 1395  14:48