برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز

۱۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۴ کد : ۲۲۸۶
تعداد بازدید:۷۰۲
برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز
برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز


( ۱ )

نظر شما :