اسامی مسئولین فنی مرکز

تعداد بازدید:۲۸۹۱

 

 

اسامی مسئولین فنی مرکز
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
1   فرخ     تافتاچی متخصص پزشکی قانونی دکترای تخصصی

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸