معرفی معاونت درمان

تعداد بازدید:۶۷۲۱

 

 

معرفی معاونت درمان

معاونت درمان مرکزآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی سرپرستی امور مربوط به درمان، شامل نظارت دقیق بر خدمات درمانی ارائه شده در بخش های  بستری و سرپائی و همچنین تامین امکانات تجهیزاتی، نیروی انسانی و انجام امور نظارتی را برعهده دارد.

چشم انداز

این معاونت در نظر دارد با استفاده از کلیه امکانات ،مهارت ها و مناسبترین فن آوری های در دسترس بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به عنوان مرکز ارزیابی، نظارت، اعتبار بخشی و تعالی خدمات بالینی گام بردارد و الگویی در سطح کشور و منطقه باشد.  

رسالت

رسالت این معاونت، تامین و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی مربوط به امور درمان بیماران قلبی و عروقی و بازتوانی آنها در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه می باشد و سعی دارد با رویکرد عدالت محوری و مشتری مداری در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و کاهش بار بیماریها، آسیب ها و حوادث در جامعه تحت پوشش از طریق نظارت ،آموزش و مدیریت برنامه های درمان و بازتوانی اقدام نماید و از انطباق خدمات و منابع واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت با استانداردها و تضمین ایمنی،کیفیت،کمیت و هزینه مناسب مراقبت های سلامت با استفاده از نیروهای مجرب ،متخصص و با انگیزه اطمینان حاصل نماید.  

 

اهداف کلی:

  • نظارت بر نحوه جذب اعتبارات تخصیص یافته از سوی وزارت بهداشت و درمان جهت بیماران
  • به روز رسانی استاندارد های ایمنی در مصادیق اعتباربخشی ملی
  • برنامه ریزی در مورد بالابردن سطح کارائی واحد های تابعه و اتخاذ طرح ها و شاخص های مربوط به تسریع درمان بیماران بستری و سرپائی جلب مشارکت پرسنل،کارشناسان و پزشکان
  • نظارت بر نحوه جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران.
  • تلاش در جهت حفظ و ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده منطبق بر استانداردهای روز و انتظارات مراجعان.
  • تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات درمانی واحدهای تابعه از طریق راهکارهای پیشنهادی و ارزیابی های مداوم.

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۲