شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۷۸۸۸

شرح وظایف بهداشت محیط و مدیریت پسماند:

 1. مطالعه، تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان
 2. انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
 3. اجراء و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه ها، شرائط، استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده در حیطه وظایف و تائید کارشناس قراردادهای مرتبط
 4. ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان، آزمایشگاه مرجع آنالیز آب، مرکز سلامت و محیط کار  در هماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها و اقدامات نظارتی در بیمارستان و اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه
 5. تشکیل و شرکت در همایش ها، کارگاهها، جلسات و کمیته های علمی، تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستان و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف
 6. پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده ها و سر و صدا در  داخل و اطراف بیمارستان با همکاری واحدهای ذیربط
 7. تجزیه و تحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی از مرکز و مقایسه با حدود استاندارد
 8. بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای ثبت شده در زمینه مهندسی بهداشت محیط و مدیریت پسماند
 9. تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط، بهداشت عمومی و مدیریت پسماند برای کارکنان رده های مختلف
 10. شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیط و مدیریت پسماند
 11.  تهیه پوستر، پمفلت و تراکت مرتبط با مدیریت بهداشت محیط و مدیریت پسماند با رویکرد زیست محیطی
 12. برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار، وبینار و جلسات آموزشی در راستای مهندسی بهداشت محیط و مدیریت پسماند
 13. آموزش متصدیان واحدهای مرتبط با مواد غذائی و آشپزخانه، کافی شاپ، هتل، بوفه، خدمات از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف و برگزاری دوره های مدیریت پسماندهای پزشکی و ویژه.
 14. توجیه و آموزش کلیه کارکنان  جدیدالورود
 15. برگزاری جلسات آموزشی برای همکاران اعم از پرستاری خدماتی و...
 16. هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و محیط و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
 17. هماهنگی با گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها درخصوص پیشگیری و مهار بیماریهای روده ای و اپیدمی 
 18. نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی، گواهینامه ویژه دوره پسماندهای پزشکی پرسنل مشمول قانون
 19. نظارت بر رعایت بهداشت فردی کارکنان و استفاده از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع کار ایشان  ( استفاده از کلاه ماسک-دستکش-لباس کار مناسب-استحمام روزانه و ... )
 20.  بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی )، با استناد به دستورالعمل ها، استانداردها و شرایط موجود
 21. نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان،  نمونه گیری ماهیانه میکروبی آب شرب بیمارستان، انجام تست کلر باقیمانده آب بیمارستان ، نمونه گیری شیمیایی آب آشامیدنی بیمارستان و  دستگاه همودیالیز و ارسال آن به آزمایشگاه مرجع، نظارت بر لایروبی وگند زدایی مخازن آب
 22. نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها ، کلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 23. تدوین برنامه عملیاتی پسماند
 24. نظارت بر بی خطر سازی پسماندهای  پزشکی، تهیه اندیکاتور مناسب برای کنترل عملکرد دستگاهای بی خطر ساز و پسماندهای پزشکی
 25. پایش عملیات تفکیک زباله در بخش ها، تهیه و توزیع بر چسب های ویژه کیسه های زرد و مشکی و سیفتی باکس ها در بخش ها، نظارت بر جمع آوری و تخلیه به موقع زباله ها در بخش ها، نظارت بر نظافت صحیح و ضدعفونی سطل های زباله و بین های مخصوص حمل پسماند، نظارت بر نظافت وگندزدایی محل نگهداری موقت زباله و واحد بی خطر ساز، نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی هنگام جمع آوری و حمل زباله ها، آموزش بهداشت و ایمنی به افراد و کارکنانی که در این راستا فعالیت می نمایند.
 26. پیگیری جمع آوری به موقع پسماندها توسط شهرداری
 27. نظارت بر ایمنی وبهداشت مواد غذایی بیمارستان
 28. بازرسی وکنترل اقلام خوراکی قبل از پخت وتوزیع ( معدوم سازی یا عودت مواد خوراکی غیر قابل قبول )
 29.  نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا - نظارت بر رعایت بهداشت فردی کارکنان آشپزخانه و مهماندار، استفاده از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع کار ایشان  ( استفاده از کلاه ماسک-دستکش-لباس کار مناسب-استحمام روزانه و ... ) - بازدید از سرخانه ها و یخچالهای مواد غذایی و یخچالهای تولید یخ  نظارت بر رعایت کلیه موازین بهداشتی هنگام حمل نگهداری پخت و توزیع غذا- نظارت و پیگیری سمپاشی یا بهسازی آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلین
 30. نظارت بر گندزدایی سطوح و تجهیزات
 31. نظارت بر نحوه آماده سازی محلول ضدعفونی کننده سطوح در بخش ها و آموزش کاربردی آن به کارکنان
 32. آموزش شستشو و ضدعفونی اصولی دست ها و کاربری صحیح دستکش به کارکنان
 33. نظارت بر مبارزه با ناقلین با رویکرد زیست محیطی
 34. ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین
 35. گزارش مشکلات  و ارایه پیشنهادات در راستای بهسازی محیط بیمارستان به منظور مبارزه با ناقلین
 36. نظارت بر سموم حشره کش و جونده کش و استفاده از آنها بر حسب ضرورت در بخش ها
 37. تاکید بر رعایت اصول بهداشتی و مدیریت محیط بعنوان پایدارترین روش مبارزه با ناقلین
 38.   نظارت بر سمپاشی وکاربرد سموم و تله گذاری در بیمارستان
 39. نظارت بر عقد قرارداد با شرکت های مجاز سمپاشی وپایش عملکرد انها
 40. طراحی و تکمیل چک لیست بازدید بهداشت محیطی از بخش ها در راستای مدیریت بهداشت محیط و مدیریت پسماند
 41. عضویت در کمیته های داخلی بیمارستان
 42. عضویت در کمیته های مدیریت بحران-عفونت های بیمارستانی-  بهداشت محیط -  تیم ارزیابی و اعتبار بخشی- تغذیه
 43. نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 44. نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب
 45. نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و دترجنت ها در بیمارستان
 46. اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز در سمپاشی و ضدعفونی ( روپوش کلاه دستکش ماسک چکمه و . . . ) و تهیه موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ضدعفونی با هماهنگی ریاست بیمارستان
 47. بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود
 48. پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط
 49. نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به لاندری و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و نهایتا” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده ( درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم در انتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )
 50. ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )
 51. نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار کپسولهای طبی و . . .
 52. انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
 53. فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در کلیه فضاهای بیمارستان و اخذ گواهینامه بیمارستان بدون دخانیات با نظر ریئس مرکز  و نظارت بر عدم استعمال دخانیات
 54. نظارت بر امور  بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به شرائط و مقررات
 55. نظارت و کنترل لازم بهداشتی بر کلیه بخشها، همکاری و هماهنگی با مدیریان و مسئولین قسمتهای مختلف در حیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده.

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱