راهنمای طبقات

تعداد بازدید:۷۴۹۶
راهنمای طبقات مرکز قلب شهید رجائی
 
 
 طبقه زیر زمین
 
پزشکی هسته ای واحد تکثیر MRI/CT حسابداری ترخیص اتاق نمایندگان بیمه اداره امور مالی
اداره پرستاری آموزش پرستاری آموزش سلامت رختکن پرستاری انبار مرکزی استریل مرکزی
آشپزخانه دفتر اموال دفتر خدمات فیزیوتراپی، نوتوانی و تست ورزش بخش آنژیوگرافی کودکان رختشویخانه
بایگانی مدارک پزشکی سردخانه داروخانه مرکزی      

 

 

حیاط بیمارستان ساختمان  ریاست            تاکسی سرویس                   مجتمع مسکونی پزشکان            مهد کودک               اقامتگاه مراجعین

(درحال ساخت)                    
مهد دبستانی         
نقلیه مسجد کتابخانه انجمن تعاونی مصرف انبار فنی تاسیسات
امحاء زباله اتاق اکسیژن پارکینگ پزشکان ورودی درمانگاه  امور قراردادها  امور رفاهی

 

 

 

 

طبقه اول            سالن پذیرش  داروخانه درمانگاه صندوق اکوکاردیوگرافی سرپائی کلینیک پیشگیری و ارتقاء سلامت  اتاق نوار قلب کودکان
اتاق نوار قلب آقایان پذیرش و مدارک پزشکی مخابرات بانک ملت سالن اطلاعات انتظامات
واحد رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات واحد مددکاری اجتماعی بوفه رادیولژی و سونوگرافی آنژیوگرافی بزرگسالان اورژانس
آزمایشگاه حسابداری اورژانس داروخانه اورژانس دندانپزشکی هولترمانیتورینگ واحد لوازم و تجهیزات مصرفی
بخش الکتروفیزیولژی بخش CCU G بخش دیالیز بخش دیپلمات بخش Post CCU B  واحد بودجه

 

 

 

 

طبقه دوم     اتاق های عمل کلینیک نوروالکترودیاگنوزیس(نوار مغزی) بخش جراحی زنان بخش ICU B بخش VIP دفتر گروه بیهوشی
بخش ICU A بخش ICU P2 بخش ICU P1 دفتر گروه جراحی بخش جراحی مردان  

 

 

 

 

طبقه سوم  بخش جراحی کودکان اکوی جنینی دفتر گروه کودکان بخش داخلی کودکان بخش اکوکاردیوگرافی بخش CCU P
واحد تست ریوی آندوسکوپی بخش CCU F دفتر امور بین الملل ناهارخوری پزشکان کتابخانه
سالن A سالن اینترنت سالن B واحد فناوری اطلاعات سالن C سالن D
واحد سمعی و بصری سالن E پاویون پزشکان      

 

 

 

طبقه چهارم  بخش داخلی مردان بخش پیس میکر و الکتروفیزیولژی دفتر گروه داخلی بخش داخلی زنان بخش CCU A بخش CCU B
واحد تجهیزات پزشکی  Post CCUA        

 

 

ساختمان اداری طبقه اول        اداره منابع انسانی واحد کنترل عفونت واحد پیشگیری و ارتقای سلامت واحد مدیریت دانش بالینی
معاونت آموزشی
واحد تدارکات
دفتر آموزش کارشناسی ارشد پرستاری
طبقه دوم مدیر امور پژوهشی واحد توسعه پژوهش مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب
واحد علم سنجی دفتر معاونت پژوهشی      
 
 
طبقه سوم
 دفتر معاونت درمان  دفتر امور حقوقی  واحد فنی و مهندسی واحد بهداشت محیط  واحد آمار و تحلیل داده ها
 واحد بهداشت حرفه ای  دفتر بهبود کیفیت  واحد اعتباربخشی و حاکمیت بالینی    

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷