پذیرش درمانگاه

تعداد بازدید:۱۵۰۶۹۴

 


پذیرش درمانگاه ها

درمانگاه مرکز قلب و عروق شهید رجائی با بهره گیری از پزشکان متخصص و فوق تخصص شامل هشت نوع کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ازجمله داخلی قلب و عروق بزرگسالان، جراحی قلب و عروق، داخلی قلب کودکان، بیهوشی قلب، آریتمی، نارسائی قلب، بیماریهای مادرزادی قلبی و سایر موارد می باشد.

فرآیند پذیرش درمانگاه

 

 

 

  • دریافت نوبت درمانگاه  
  • مراجعه به درمانگاه مربوطه و ثبت نوبت  
  • مراجعه به حسابداری درمانگاه  
  • ارجاع بیمار به اتاق نوار قلبی یا رادیولژی در صورت لزوم  
  • بازگشت بیمار به درمانگاه و ویزیت توسط پزشک معالج
  • بازگشت بیمار به واحد پذیرش جهت ثبت نوبت بعدی

 

 

برنامه کلینیک های مرکز قلب و عروق شهید رجائی
 
درمانگاه داخلی قلب و عروق بزرگسال
 
 
درمانگاه داخلی قلب و عروق کودکان
 
درمانگاه جراحی قلب و عروق
 
درمانگاه بیهوشی قلب
 
درمانگاه آریتمی
 
درمانگاه نارسائی قلب
 
درمانگاه بیماریهای مادرزادی قلبی
 
درمانگاه پزشکان مشاور

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷