پزشکان گروه نارسایی قلب

تعداد بازدید:۲۵۰۴۱

 

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکترامیدوار (نارسایی قلب) یکشنبه ظهر کلینیک 10
چهار شنبه کلینیک 6
دکترتقوی (نارسایی قلب) شنبه صبح کلینیک 6
یکشنبه کلینیک 7
دکتر نادری (نارسایی قلب) چهارشنبه  8  صبح کلینیک 6
دوشنبه
دکتر میرتاج الدینی (نارسایی قلب) دو شنبه  2  ظهر کلینیک 6
سه شنبه   8  صبح کلینیک 8
5 کلینیک پر فشاری ریه سه شنبه  2  ظهر کلینیک 9

 

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۱