داخلی قلب و عروف اطفال

تعداد بازدید:۶۱۹۹۵

درمانگاه قلب و عروق اطفال:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب و عروق اطفال  در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
نکته : بیمارانی که قصد استفاده از خدمت اکو جنین دارند می بایست حتما برای نوبت دهی با شماره 23923023-021 تماس بگیرند .

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک

1

دکتر دلیلی
(آریتمی کودکان)
یکشنبه 8 صبح کلینیک 14
دوشنبه

2

دکتر مرتضائیان یکشنبه
دوشنبه
8 صبح کلینیک 12
دوشنبه 2 ظهر
3 دکتر مهدوی یکشنبه 2 ظهر کلینیک 13
چهار شنبه
سه شنبه 8 صبح کلینیک 13
4 دکتر خورگامی
( آریتمی کودکان )
شنبه 8 صبح کلینیک 13
سه شنبه کلینیک 12
شنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه شنبه کلینیک 12
5 دکتر عباس زاده شنبه 8 صبح کلینیک 12
چهار شنبه
یکشنبه 2 ظهر کلینیک 14
دوشنبه
6 دکتر شهزادی دوشنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه شنبه کلینیک 14
چهار شنبه 8 صبح کلینیک 14
7 دکتر قائمی شنبه 8 صبح کلینیک 14
دوشنبه کلینیک 13
 شنبه 2 ظهر کلینیک 14
سه شنبه کلینیک13
8 دکترجعفری یکشنبه 8 صبح کلینیک13
شنبه 2 ظهر کلینیک 14
یکشنبه
9 دکترتقی زاده ( ریه اطفال) چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 14 
10 مشاورین قلب چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 12 

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره  تماس برقرار کنید :  

02123922857

02123923031

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۳