جراحی قلب و عروق

تعداد بازدید:۴۱۰۹۸

درمانگاه جراحی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه جراحی قلب و عروق در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر صادقپور(جراح قلب و عروق) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 4
2 دکتر غلامپور(جراح قلب و عروق) دوشنبه 8 صبح کلینیک 10  
3 دکتر سعید حسینی جراح قلب و عروق) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 20
4 دکتر غفار نژاد(جراح قلب و عروق) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 3
5 دکتر عمرانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 4
6 دکتر بهارستانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه 8 صبح کلینیک 14
7 دکتر کارگر (جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 10
8 دکتر جلیلی(جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 20
9 دکتر گیوتاج و دلیری (جراح قلب و عروق ) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 6
10 دکتر تاتاری(جراح قلب و عروق ) یک شنبه 8 صبح کلینیک 20
11 دکتر  جلالی (جراح قلب و عروق ) چهارشنبه 8 صبح کلینیک 20
12 دکتر  یعقوبی (جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 4
13 دکتر  طلوعی تبار (جراح قلب و عروق ) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 3
14 دکتر جدبابایی (جراح قلب و عروق ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 3
15 دکتر قویدل (جراح قلب و عروق ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 20
16 دکتر  موسوی زاده (جراح  عمومی ) شنبه 2 ظهر کلینیک 3
17 دکتر  آرین (جراح توراکس ) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 10
چهار شنبه


برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس برقرار کنید :
23922857
021

02123923031

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۳