پزشکان عروق محیطی

تعداد بازدید:۱۶۱۰

درمانگاه گروه پریفرال (عروق محیطی) :

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه پریفرال (عروق محیطی) در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر بهرام محبی(عروق محیطی) دو شنبه 8 صبح کلینیک 7
2 دکتر پرهام صادقی پور(عروق محیطی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 6
دکتر پرهام صادقی پور(آمبولی ریه) دو شنبه 8 صبح کلینیک 5
3 دکتر سارا حسینی شنبه   8 صبح  کلینیک 10
سه شنبه   8 صبح  کلینیک 20
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۲