پزشکان گروه آریتمی

تعداد بازدید:۴۳۳۴۰

درمانگاه گروه آریتمی:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه آریتمی در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکتر مجید حق جو (آریتمی)  شنبه  2  ظهر  کلینیک 9 
دکتر زهرا امکان جو  (آریتمی) یکشنبه  2  ظهر  کلینیک 8 
دکتر امیر فرجام فاضلی فر (آریتمی) دوشنبه  2  ظهر  کلینیک 7 
دکتر ابوالفتح علیزاده دیز (آریتمی) سه شنبه  2  ظهر کلینیک 7 
 8  صبح کلینیک 4
دکتر شبنم مددی (آریتمی)  شنبه  صبح  کلینیک 20  
6 دکتر فرزاد کمالی(آریتمی) چهار شنبه  8  صبح  کلینیک 7

 

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۲