پذیرش بیماران بستری

تعداد بازدید:۱۶۰۸۲


پذیرش بیماران دارای وقت قبلی:

 • مراجعه بیمار به واحد پذیرش با دستور پزشک  
 • ارجاع  بیمار(همراه با پرونده بستری در صورت وجود سابقه بستری) به کلینیک سلامت  
 • انجام اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده در واحد پذیرش  
 • مراجعه بیمار به حسابداری  
 • بازگشت بیمار از حسابداری و اخذ رضایت نامه  
 • هماهنگی با بخش مورد نظر جهت اختصاص تخت  
 • انتقال بیمار به بخش

نحوه نوبت دهی جهت پذیرش بستری:

 • مراجعه بیمار به واحد پذیرش با دستور پزشکان مرکز 
 • هماهنگی با واحد مربوطه جهت تهیه Device در صورت نیاز  
 • تعیین نوبت بستری در اولین نوبت موجود  
 • تحویل برگه بستری نوبت داده شده به بیمار جهت مراجعه در روز بستری

 

مدارک لازم جهت بستری بیماران:

 • برگه دستور بستری پزشک معالج  
 • شناسنامه، کارت ملی ، دفترچه بیمه
 • معرفی نامه بیمه تکمیلی جهت ارائه به واحد حسابداری  
 • در پذیرش بیماران زیر 18 سال حضور پدر یا قیم قانونی به همراه شناسنامه
 • همراه داشتن ودیعه لازم که در زمان نوبت دهی به بیمار اطلاع داده شده است

 

اطلاعات لازم جهت پذیرش بیمار

 • پس از اختصاص تخت و پایان فرآیند پذیرش و تائید مالی، بیمار به بخش مربوطه منتقل می شود.  
 • مطالعه و کنترل اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسائی بیمار توسط بیماران محترم یا همراهان ایشان به منظور تائید صحت اطلاعات الزامی است.  
 • میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیماران محترم دریافت می شود، فقط پیش پرداخت بوده و میزان کامل هزینه ها توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.
 • برگه راهنمای هزینه های بیمارستان در زمان پذیرش توسط همکاران واحد به بیماران محترم ارائه خواهد شد.
 • ورود کودکان زیر14 سال به بخش بستری در ساعت ملاقات ممنوع می باشد.

   

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷