قلب کودکان

درمانگاه قلب کودکان:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب کودکان در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
نکته : بیمارانی که قصد استفاده از خدمت اکو جنین دارند می بایست حتما برای نوبت دهی با شماره 23923023-021 تماس بگیرند .

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک

1

دکتر معراجی شنبه

8 صبح
2 ظهر

کلینیک 14
یکشنبه 8 صبح
2 ظهر
چهار شنبه 8 صبح
2 ظهر

2

دکتر طبیب چهار شنبه

8 صبح

2 ظهر

کلینیک 13

3

دکتر دلیلی
(آریتمی کودکان)
یکشنبه 8 صبح کلینیک 13
دوشنبه 8 صبح کلینیک 14

4

دکتر مرتضائیان یکشنبه
دوشنبه
8 صبح کلینیک 12
یک شنبه
دوشنبه
2 ظهر کلینیک 12
2 ظهر کلینیک 13

5

دکتر مهدوی سه شنبه 8 صبح کلینیک 15
 چهار شنبه 2 ظهر

6

دکتر خورگامی
( آریتمی کودکان ،
بیماری های مادرزادی قلب )
سه شنبه       8 صبح کلینیک 2
2 ظهر کلینیک 13
شنبه 2 ظهر کلینیک 23

7

دکتر مرادیان سه شنبه 2 ظهر کلینیک 15

8

دکتر رشیدی قادر یکشنبه 2 ظهر کلینیک 15

9

دکتر وصال شنبه 8 صبح کلینیک 15
2 ظهر

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره  تماس برقرار کنید :     23922368 -021