جراحی قلب و عروق

درمانگاه جراحی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه جراحی قلب و عروق در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر صادقپور(جراح قلب و عروق)
چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 4
2 دکتر غلامپور(جراح قلب و عروق) دوشنبه 8 صبح کلینیک 4 
3 دکتر میر محمد صادقی (جراح قلب و عروق) یکشنبه 2ظهر کلینیک 3
4 دکتر سعید حسینی جراح قلب و عروق) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 4
5 دکتر غفار نژاد(جراح قلب و عروق) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 3
6 دکتر عمرانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 4
7 دکتر بهارستانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 14
8 دکتر کارگر (جراح قلب و عروق ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 10
9 دکتر جلیلی(جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 3
10 دکتر تقی پور(جراح عمومی) شنبه 2 ظهر کلینیک 10
11 دکتر موسوی زاده(جراح عمومی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک23
12 دکتر سارا حسینی(جراح عروق) شنبه 8 صبح کلینیک 3
13 دکتر تاتاری(جراح قلب و عروق ) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 24
14 دکتر  جلالی (جراح قلب و عروق ) چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 20
15 دکتر  یعقوبی (جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 4


برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس برقرار کنید :
23922368 - 021