داخلی قلب و عروف اطفال

تعداد بازدید:۴۶۸۶۷

درمانگاه قلب و عروق اطفال:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب و عروق اطفال  در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
نکته : بیمارانی که قصد استفاده از خدمت اکو جنین دارند می بایست حتما برای نوبت دهی با شماره 23923023-021 تماس بگیرند .

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک

1

دکتر معراجی شنبه

8 صبح
2 ظهر

کلینیک 14
یکشنبه 8 صبح
2 ظهر

2

دکتر دلیلی
(آریتمی کودکان)
یکشنبه 8 صبح کلینیک 13
دوشنبه کلینیک 14

3

دکتر مرتضائیان یکشنبه
دوشنبه
8 صبح کلینیک 12
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 12

4

دکتر مهدوی

یکشنبه

چهارشنبه

2 ظهر کلینیک 13
دوشنبه 8 صبح
سه شنبه
5 دکتر خورگامی
( آریتمی کودکان )
شنبه 8 صبح کلینیک 13
سه شنبه کلینیک 12
شنبه 2 ظهر کلینیک 12
سه شنبه کلینیک 23

6

دکتر رشیدی قادر یکشنبه 2 ظهر کلینیک 12
7 دکتر عباس زاده دوشنبه 2 ظهر کلینیک 14
سه شنبه
شنبه 8 صبح کلینیک 12
چهار شنبه
8 دکتر شهرزادی دوشنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه شنبه
چهار شنبه 8 صبح کلینیک 14
9 دکتر قائمی دوشنبه 8 صبح کلینیک 15
 شنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه  شنبه 2 ظهر کلینیک 12
چهار شنبه
10 دکترجعفری شنبه 2 ظهر کلینیک 15
سه  شنبه 8 صبح
چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 14
11 دکترمرتاض چهار شنبه 8 صبح کلینیک 15
12 دکترآریافر یکشنبه 8 صبح کلینیک 15

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره  تماس برقرار کنید :     23922368 -021

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۲