داخلی قلب و عروف اطفال

تعداد بازدید:۵۱۹۵۷

درمانگاه قلب و عروق اطفال:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب و عروق اطفال  در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
نکته : بیمارانی که قصد استفاده از خدمت اکو جنین دارند می بایست حتما برای نوبت دهی با شماره 23923023-021 تماس بگیرند .

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک

1

دکتر معراجی شنبه

8 صبح

کلینیک 14
یکشنبه 8 صبح
2 ظهر

2

دکتر دلیلی
(آریتمی کودکان)
یکشنبه 8 صبح کلینیک 13
دوشنبه کلینیک 14

3

دکتر مرتضائیان یکشنبه
دوشنبه
8 صبح کلینیک 12
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 12

4

دکتر مهدوی

یکشنبه

چهارشنبه

2 ظهر کلینیک 13
سه شنبه 8 صبح
5 دکتر خورگامی
( آریتمی کودکان )
شنبه 8 صبح کلینیک 13
سه شنبه کلینیک 12
شنبه 2 ظهر کلینیک 12
سه شنبه کلینیک 23
6 دکتر عباس زاده دوشنبه 2 ظهر کلینیک 14
شنبه 8 صبح کلینیک 12
چهار شنبه
7 دکتر شهزادی دوشنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه شنبه کلینیک 14
چهار شنبه 8 صبح کلینیک 14
8 دکتر قائمی دوشنبه 8 صبح کلینیک 14
 شنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه  شنبه کلینیک 12
9 دکترجعفری شنبه 2 ظهر کلینیک 14
یکشنبه کلینیک 12
چهار شنبه 8 صبح کلینیک 13
10 دکترآریافر یکشنبه 8 صبح کلینیک 15
11 مشاورین قلب چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 12 و14

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره  تماس برقرار کنید :     23922368 -021

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲