پزشکان عروق محیطی

تعداد بازدید:۴۳۱

درمانگاه گروه پریفرال (عروق محیطی) :

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه پریفرال (عروق محیطی) در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر بهرام محبی(عروق محیطی) دو شنبه 2 ظهر کلینیک 20
2 دکتر پرهام صادقی پور(عروق محیطی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 6
3 دکتر جمال موسوی (عروق محیطی) سه شنبه 8 صبح کلینیک 20
4 دکتر سارا حسینی شنبه   8 صبح  کلینیک 10
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲